www.stop-mobbing.org

Aktivnosti

Predstavnici nevladine organizacije “Stop mobbing” - Trebinje su krajem godine uspostavili saradnju sa Udruženjem sudija RS i Gender centrom (Centar za jednakost i ravnopravnost polova Vlade RS) potpisavši Sporazum o partnerstvu u cilju stvaranja kvalitetnije implementacije projekata sa aspekta samoodrživog razvoja programa obrazovanosti javnosti o pravnom sistemu.

Sporazum o partnerstvu potpisan je u Banja Luci 14.12.2012.godine. Ispred udruženja sudija RS, Sporazum je potpisao predsjednik udruženje sudija gospodin Milenko Milekić, udruženje “Stop mobbing” zastupala je predsjednica Anica Ramić, a za Gender centar je potpisala direktorica Spomenka Krunić.

Dogovoreno je da se organizuju i realizuju Javne tribine na području RS sa ciljem jačanja kapaciteta ciljanih grupa kroz njihovo edukovanje o pravnom sistemu kroz uključivanje sudija, te uključivanje učesnika u proces obrazovanja šire skupine građana kroz prenos usvojenih znanja na grupe građana.

Opširnije: NGO "Stop mobbing": Edukacija iz oblasti građanskih prava

U Trebinju je 28.9.2012. god održana druga javna debata pod nazivom “ Uloga i značaj mladih u donošenju odluka”.  

Na javnoj debati mladi iz politike su prezentovali svoje programe i ciljeve koje bi realizovale ukoliko dodju na vlast kao i sve one aktivnosti koje bi doprinijele poboljšanju društveno ekonomskih prilika i ukazali na značaj učešća mladih u izbornom procesu i važnosti izbora osoba koje će donositi odluke za bolju budućnost.

Moderator, Tanja Tomić, novinarka u predstavljanju projekta “Žene i mladi zajedno na izbore” obratila se učesnicima javne debate sa “Svjesni smo da   moramo promjeniti stanje svijesti kod mladih i motivisati ih da izađu na lokalne oktobarske izbore i da preuzmu odgovornost jer nisu dio predizbornih obećanja, pa samim tim ni postizbornih obaveza političara. Mladi bi u većoj mjeri trebalo da izlaze na izbore jer ko ne izađe ostavlja drugima da odlučuju u njegovo ime. 

Opširnije: Javna debata "Uloga i značaj mladih u donošenju odluka"

Strana 1 od 3

Na vrh