www.stop-mobbing.org

TIPOVI ŠEFOVA KOJI DOVODE DO MOBINGA

  1. NESPOSOBNI

    Neće ostvariti ciljeve, ali će brinuti o ljudima. 

  2. NEETIČKI

   Ostvariće ciljeve, ali neće brinuti o ljudima.

  3. NESPOSOBNI I NEETIČKI

Neće ostvariti ciljeve, ali neće ni brinuti o ljudima.

KO SPROVODI MOBING

 • Poremećene ličnosti,
 • Beskrupulozne, bezobzirne osobe,
 • Ambiciozne osobe, željne pozicije za koju nemaju pravih kapaciteta,
 • Osobe smanjenog kapaciteta za kreativnost, igru, radost,
 • Frustrirane osobe, sa ličnim, porodičnim i bračnim problemima koje demonstracijom moći nad drugima i mobiranjem ublažavaju vlastite frustracije,
 • Osobe smanjenog potencijala za ljubav i davanje i
 • Osobe koje se plaše da i same ne postanu žrtve.

NEPODNOŠLJIVA LAKOĆA ZLOSTAVLJANJA

 • Mobingom prikrivaju nemoć u nekoj drugoj sferi života.
 • Licemerni su i manipulativni.
 • Autoritarne ličnosti: prema žrtvama su okrutni, surovi i bezobzirni, a prema ostalim saradnicima su ljubazni i pristupačni.

IZA  SVAKE  PREPOTENCIJE STOJI  NEKA  IMPOTENCIJA

MOBERI- ZLOSTAVLJAČI

 • To su osobe koje nikome, a posebno ne saradnicima, ne pristupaju prijateljski i ne pomažu im. Nisu produktivne i imaju negativan stav prema svom životu.
 • Oni veruju da su drugi talentovaniji, intelegentniji i uspešniji, što je uglavnom i istina.
 • Zbog toga su žrtve zavisti i bolesne ljubomore. Često su podmukli, ulaguju se, dok s druge strane čine zlo.
 • Oni uglavnom frustriraju i zastrašuju sve oko sebe arogancijom i igrama moći.
 • Ponašaju se kao da su centar svijeta.
 • Deluju destruktivno, neprijateljski, na štetu drugih.
 • Znaju prava drugih, ali žele kontrolisati situaciju, pa zato manipulišu i mudruju.
 • Uporni su u tome da bude po njihovom.
 • Ne izvinjavaju se za svoje ponašanje.
 • Često mobing započinje nesvesno (grube ili vulgarne šale koje vredjaju žrtvu), jer NE ZNAJU DRUGAČIJE da se ponašaju.

NAJČEŠĆI POSTUPCI MOBERA

Najčešći postupci mobera mogu se svrstati u četiri grupe:

Napad na ličnost i njen socijalni ugled

Širenje tračeva, ponižavanje pred drugima, ismijavanje, sumnje u mentalno zdravlje žrtve, zadirkivanje zbog fizičkog nedostatka…

Napad na socijalne odnose i komunikaciju

Uskraćivanje kontakta, isključivanje iz razgovora, stalno prekidanje, vikanje na žrtvu, davanje nepotpunih instrukcija, ponižavajući gestovi-mimika…

Napad na kvalitet rada

Oduzimanje polja djelatnosti, potcjenjivanje radnog učinka, davanje besmislenih-ponižavajućih zadataka, uskraćivanje zadataka , zatrpanje radnim zadacima…

Napad na zdravlje

Primoravanje na rad koji šteti zdravlju, prijetnja tjelesnim nasiljem, namjerno izazivanje stresa, direktno nasilje, fizički napad, seksualno zlostavljanje…

Mober

Pod ovim terminom podrazumevaju se osobe koje psihološki, moralno, seksualno, i na druge načine maltretiraju, zlostavljaju i na sve načine pokušavaju da eliminišu osobe za koje smatraju da im smetaju.

Osobine ličnosti mobera

Psiholozi tvrde da su moberi osobe sa poremećajem ličnosti. To su manje sposobne ali moćne osobe, bez kapaciteta za ljubav, igru, kreativnost, davanje i deljenje, kao i nedostatak empatije prema drugim osobama. Njima se lako pridružuju slabe ličnosti (poltroni) u strahu da ne postanu žrtve mobinga, identifikuju se sa agresorom, staju na njegovu stranu očekujući ličnu korist.

Moberi, mobingom prikrivaju nemoć u nekoj drugoj sferi života, (najčešće privatnom tj. brak ili porodica), formirajući oko sebe grupu u kojoj dokazuju svoju moć i važnost na račun žrtve. Često se zlostavljajući, zapravo osećaju inferiorno (iza svake prepotencije stoji neka impotencija).

Na taj način osiguravaju dominantnu poziciju ili sklanjaju, odstranjuju onoga koji im stoji na putu uspjeha. Nerjetko to čine iz ličnog straha da neće biti cijenjeni i da će sami postati nečije žrtve. Neki zlostavljači to čine svjesno, sa namjerom da naškode drugima i da ga prisile da napusti radno mesto.

Tipovi ličnosti koji mogu da pogoduju izgradnji ličnosti mobera

Narcistički tip ličnosti

Osnovni interes ove ličnosti je usmjeren na samu odbranu, ovaj tip je nezavistan, nije ga lako zastrašiti. Karakteriše ga značajna količina agresije. Kada je ljubav u pitanju on više teži da bude voljen, nego da voli. Narcističke osobe nisu sposobne da stupaju u istinske i sadržajne odnose s drugim ljudima. U interpersonalnim situacijama, one nastoje da nametnu svoje probleme, duboko vjerujući da su jedino oni dostojni pažnje.

One su nezainteresovane i gluve za probleme drugih ljudi. Narcističke osobe su sposobne samo za primanje i zato mogu biti trajno zadovoljne samo sa osobama koje se potpuno žrtvuju za njih, ne očekujući adekvatno uzvraćanje. One se i trude da to postignu, jer im je to potrebno. Posebno je to slučaj ako su javne ličnosti (političari, ljudi iz šou-biznisa, javne ličnosti).

Manipulativni tip ličnosti

To su osobe koje nastoje da rukuju s drugim ljudima kao sa stvarima, da ih kontrolišu i usmeravaju tako da služe njihovim ciljevima, a ne svojim vlastitim. Sklonost ka manipulaciji podrazumeva više stvari. Pre svega, to je potpuno odsustvo emocija u odnosu na druge ljude. Zatim to je posmatranje drugih ljudi kao stvari, objekata, s kojima se može lako rukovati.

Manipulatori smišljaju mnogo tehnika, trikova, postupaka kako da navedu druge da rade za njihove ciljeve.  Kruna svega je da postignu da drugi veruju da rade za sebe, a da zapravo rade za manipulatora. Postoji niz načina da to postignu. Najčešće stvaraju uverenja kod žrtve da su joj naklonjeni. Zatim stvaraju utisak da rade na rešavanju nekog njenog problema.

Manipulatori često bombarduju „žrtvu“ nizom izjava za koje veruju da stvaraju određene stavove kod njih. Stavovi su preduslovi za željeno ponašanje. U svakodnevnoj praksi manipulatori su najčešće autoritarne osobe ali i osobe iz sveta biznisa i nauke.

Destruktivni tip ličnosti

Ovaj tip ličnosti ispoljava se kao težnja da se drugi povrede ili da se unište. Ta težnja poprima veoma raznovrsne oblike, od verbalne agresije, preko mnogih radnji koje ove osobe preduzimaju kako bi naneli zlo drugima, do direktnog napada, koji ugrožava njihovu egzistenciju. Fizička destrukcija javlja se naravno najređe, a u neskrivenom obliku najčešće se ispoljava u doba: rata, pobuna, štrajkova, demostracijama.

Dominantan tip ličnosti

Ovaj tip ličnosti, nastoji da kontroliše ponašanje drugih i da ga usmerava. Da je iznad drugih, da ih vodi. Želi da naređuje drugima, da ima vlast. Želi da određuje sudbinu drugih ljudi, ili u najmanju ruku, da određuje njihove aktivnosti u okviru grupe čiji je on član. Dominiranje kao interpersonalni stil podrazumeva i određeni opšti stav prema drugima i prema sebi. To je generalno nisko vrednovanje drugih i samoprecenjivanje.

Antidemokratska ličnost

Ovaj tip ličnosti ima najveće predispozicije za izgradnju osobina koje poseduje ličnost „mobera“. To su takve ličnosti koje u svojoj psihičkoj strukturi ličnosti nemaju afiniteta za prihvatanje demokratskih, već antidemokratskih principa.

Na vrh