www.stop-mobbing.org

Aktivnosti

U Trebinju, 22. februara 2013. godine, Udruženje građana „Stop Mobbing“ organizovalo je javnu debatu na temu značaja primjene Zakona o ravnopravnosti polova BiH i Porodičnog zakona RS, na kojoj su učestvovali predstavnici pravosuđa, nevladinih organizacija, vladinih institucija i građani.

Dodatno, u okviru javne debate predstavljena je „Analiza educiranosti javnosti o Zakonu o ravnopravnosti polova i Porodičnog zakona“.

Sudija Ranko Jovanović, iz Udruženja sudija RS, u svom izlaganju naglasio je značaj primjene Porodičnog zakona za društvo uz osvrt na organizaciju pravosuđa u RS. Danica Rašović, iz Gender centra Vlade RS, prezentirala je značaj primjene Zakona o ravnopravnosti polova BiH za građane i mehanizme zaštite prava, naglasivši da navedeni zakon predstavlja najvažniji instrument za razvijanje svijesti o pitanjima ravnopravnosti polova i uvođenje principa ravnopravnosti polova u javne politike i propise.

Opširnije: Javna debata na temu značaja primjene Zakona o ravnopravnosti polova BiH i Porodičnog zakona RS

Udruženje građana Republike Srpske  „Stop mobbing“ u partnerstvu sa Fondacijom lokalne demokratije 19.10.2012. ( petak) potpisalo je ugovor sa USAID JSDP II za rad na projektu „Unaprijeđeno pravno obrazovanje javnosti o Porodičnom zakonu i Zakonu ravnopravnosti polova u BiH“. Pored Stop mobbinga i partnera Fondacija lokalne demokratije korisnici granta su još četiri organizacije Mreže pravde sa svojim partnerima.

Potpisivanju ugovora prisustvovali su predstavnici Ministarstva pravde BiH, Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, Udruženja tužilaca BiH, Helsinški komitet za ljudska prava , ADI, Centra za ljudska prava, inicijativa mladih za ljudska prava u BiH.

Opširnije: Unaprijeđeno pravno obrazovanje javnosti o Porodičnom zakonu i Zakonu ravnopravnosti polova u BiH

Strana 3 od 3

Na vrh