www.stop-mobbing.org

Aktivnosti

U susret lokalnim izborima 2012 . UG RS „Stop mobbing“ u Trebinju sprovelo je niz aktivnosti koje imaju za cilj unaprijediti sudjelovanje žena, mladih, prvobirača u predstojećim lokalnim izborima. Neke od dosada sprovedenih aktivnosti su : radio emisije na temu apstinencija ili neizlaženje na izbore, žena danas i njeno pravo, mladi i vlast, radionice za mlade, prvobirače na temu „Položaj i potreba mladih“ , “Mladi biraju-mlade biraju“, “Aktivni mladi”, “Mladi i vlast,” izrađen je   informativni internet portal „izboritrebinje.info“ koji pored standardnih rubrika koje se redovno ažuriraju objavljuje sve novosti vezane za lokalne izbore u Trebinju, postavljeni su video zapisi, radio emisije vezane za lokalne izbore .Postavljene su   karikature koje se odnose na izbore , plakati, lifleti, a sve u svrhu motivisanja žena i mladih da izađu na izbore. Svakodnevno se mogu čuti na radio Koroni radijski džinglovi koji su izrađeni u promotivne svrhe, a namijenjeni su populaciji mladih i žena kao naprimjer Glas može sve! Kada biraš haljinu ili cipele odluku donosiš sama, a kada je budućnost u pitanju zašto da drugi odlučuju umjesto tebe! Na oktobarskim izborima glas može sve”!

Opširnije: Javna debata na temu “Uloga i značaj žena u donošenju odluka“

5. marta 2013. godine u Sarajevu, Fondacija lokalne demokratije (FLD) je održala Obuku na temu implementacije Zakona o ravnopravnosti spolova, aktivnost koju je Fondacija lokalne demokratije implementirala u saradnji sa Udruženjem sudija BiH i Udruženjem tužilaca FBiH, pod pokroviteljstvom USAID-ovog Projekta razvoja sektora pravosuđa II (USAID JSDP II). Obuka održana u Centru za obuku sudija i tužilaca FBiH uključivala je učešće 50 predstavnika pravosuđa, policije, centara za socijalni rad i NVO.

 Direktor Misije USAID-a, g. David Barth poželio je dobrodošlicu učesnicima na obuci tokom svog uvodnog govora ističući da 'društva u kojima žene ne uživaju ista prava kao muškarci nikada ne mogu ostvariti razvoj na održiv način'.

Druga obuka na istu temu je održana u organizaciji Udruženja “Stop Mobbing” 15. marta u Trebinju, na kojoj su učestvovali predstavnici centara za socijalni rad, Centra za ravnopravnost spolova RS i NVO.

Opširnije: Obuke na temu ravnopravnosti polova održane u Sarajevu i Trebinju

Strana 2 od 3

Na vrh